Strona główna

Aktualności

Dokumenty

Linki

Kontakt

Konferencja podsumowująca projekt NORWET - 28 kwietnia 2011r.26.04.2011
Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej oraz zmniejszające odpływ ze źródeł obszarowych dla terenów niezurbanizowanych zostaną przedstawione w trakcie konferencji podsumowującej projekt NORWET.
Konferencja odbędzie się w Centrum Sportowym PTAK w Gutowie Małym 3, 97-306 Grabica, (tel.+48 44 616 11 90). Wyniki projektu przedstawią partnerzy projektu z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i norweskiej organizacji Bioforsk. Konferencja zostanie połączona z wizytą studyjną w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków, zbudowanych w ramach projektu.
Program Konferencji

7:00-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:30 Otwarcie Konferencji (Władze Gminy Grabica, Władze Uniwersytetu Łódzkiego)
9:30-10:00 Przedstawienie założeń projektu (Koordynator Projektu)
10:00-10:45 Naturalne uwarunkowania ograniczenia spływu zanieczyszczeń w zlewni Borucinki
(Województwo Pomorskie) (Uniwersytet Gdański)
10:45-11:30 Stan ekologiczny wód zlewni Grabi w kontekście zanieczyszczeń obszarowych
(Województwo Łódzkie) (Uniwersytet Łódzki)
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:30 Efektywność oczyszczalni ścieków wybudowanych w zlewni Borucinki
(Województwo Pomorskie) (Politechnika Gdańska)
12:30-13:15 Efektywność oczyszczalni ścieków wybudowanych w zlewni Grabi
(Województwo Łódzkie) (Uniwersytet Łódzki)
13:15-14:00 Norweskie technologie oczyszczania sciekow na terenach niezurbanizowanych (Bioforsk, Norwegia)
14:00-14:30 Podsumowanie i dyskusja
14:30-15:30 Posiłek
15:30-18:00 Wizyty studyjne na wybudowanych obiektach w zlewni Grabi


Aktualizacja w dziale "Linki - Artykuły"09.12.2008
W dziale "Linki - Artykuły" pojawił się artykuł prof. Hanny Obarskiej-Pempkowiak odnoszący się do możliwości wykorzystania oczyszczalni hydrofitowych w kontekście przepisów unijnych.
Więcej...

Aktualizacja w dziale "Linki - Konferencje"01.12.2008
W dniach 9-10 grudnia 2008 w Warszawie odbędzie się konferencja nt. Odnawialne Ąródła energii 2009: Biomasa, energia z wiatru...
Więcej...

Aktualizacja w dziale "Linki - Konferencje"26.11.2008
W dniach 8-10 grudnia 2008 w Szczyrku odbędzie się III Konferencja Naukowo - Techniczna nawiązująca tematycznie do projektu NORWET. Więcej informacji w zakładce "Linki - Konferencje".
Więcej...

Aktualizacja w dziale "Linki - Artykuły"25.11.2008
W dziale artykuły zamieszczona została publikacja dr inż. Roberta Nowaka nt. Wybranych aspektów gospodarki ściekowej na terenach wiejskich...
Więcej...

Konferencja "Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego"15.11.2008
W dniu 18 listopada 2008 roku o godz. 9.30 na sali konferencyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozpocznie się konferencja nt. "Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego". Podczas spotkania omówione zostaną między innymi zagadnienia związane z wykorzystaniem osadów ściekowych do uprawy roślin energetycznych.

Podpisanie umowy finansowej05.11.2008
W dniu 4 listopada 2008 pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim - Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisana została umowa o dofinansowanie wykonania projektu "Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych".

Aktualizacja w dziale "Dokumenty"03.11.2008
Dnia 24 paĄdziernika 2008 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się konferencja otwierająca projekt NORWET. Wzięli w niej udział partnerzy projektu, zaproszeni eksperci oraz zainteresowani tematem goście. Dowiedz się więcej o przebiegu spotkania oraz poruszonych w trakcie jego trwania problemach przechodząc do zakładki "Dokumenty"...
Więcej...

Aktualizacja w dziale "Dokumenty"13.10.2008
Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska przy Uniwersytecie Gdańskim ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji poświęconej projektowi badawczemu "Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych". PrzejdĄ do działu "Dokumenty" aby zapoznać się ze szczegółami spotkania...
Więcej...

Licznik