Strona główna

Aktualności

Dokumenty

Linki

Kontakt

Materiały z konferencji otwierającej projekt3.11.2008
Dnia 24 września 2008 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się konferencja otwierająca projekt "Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych". Zapoznaj się z przebiegiem spotkania oraz omówionymi zagadnieniami.
W konferencji udział wzięli partnerzy projektu, zaproszeni eksperci oraz goście zainteresowani tematyką projektu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania obszarów objętych badaniami, omówienia dostepnych technologii odnoszących się do gospodarki ściekowo-osadowej na terenach wiejskich oraz wysłuchania wystapień, do których przygotowali się partnerzy projektu i zaproszony ekspert. Podjęte tematy oraz prezentacje załączone są poniżej:

Prof. Hanna Obarska-PempkowiakInżynieria ekologiczna w gospodarce wodno- ściekowej
Dr Trond MahlumWEBGIS wastewater
Prof. Robert BogdanowiczZanieczyszczenia obszarowe. Zlewnia Borucinki, dorzecze Raduni
Dr Ewa WojciechowskaWykorzystanie osadów ściekowych powstających w lokalnych systemach
Dr Barbara BisZarządzanie źródłami zanieczyszczeń obszarowych zlewni rzeki Grabi
Dr Adam ParuchWastewater treatment in rural areas of Norway

Zaproszenie na konferencję13.10.2008
Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska przy Uniwersytecie Gdańskim ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji poświęconej projektowi badawczemu "Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych".

Charakterystyka badanych zlewni29.09.2008
Projekt "Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych" przewiduje budowę dwunastu oczyszczalni ścieków na terenie dwóch zlewni pilotażowych - zlewni Borucinki i zlewni Grabi. Dowiedz się więcej o obszarach objętych projektem zapoznając się z treścią poniższych załączników:

• Zlewnia Grabi
• Zlewnia Borucinki

Licznik