POMCERT został powołany w celu wspólnej realizacji programów badawczo-wdrożeniowych oraz wspomagania innych działań w zakresie ochrony środowiska na Pomorzu poprzez integrację specjalistów w ramach szeroko rozumianych nauk o środowisku oraz technologii i inżynierii środowiska.

W swej obecnej postaci POMCERT działa na mocy uchwał senatów Akademii Medycznej w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego pozostając jednak strukturą otwartą gotową na przyjęcie i wspomaganie innych jednostek tematycznie związanych z ochroną środowiska.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA:

Szkolenia - Organizacja szkoleń i innych form edukacji w dziedzinach związanych z ochroną środowiska, zarówno w formie ogólnej jak też dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Doradztwo - Wspieranie firm (głównie małych i średnich przedsiebiorstw) oraz jednostek samorządowych i administracyjnych w dziedzinie ochrony środowiska. Pomoc w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na rozwijanie infrastruktury i usług w dziedzinie ochrony środowiska.

Badania - Promowanie tworzenia sieci oraz współpracy między wydziałami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się ochroną środowiska. Rozwijanie laboratoriów i infrastruktury badawczej na wydziałach. Włączanie przemysłu do projektów o charakterze badawczo-wdrożeniowym.

Konferencje - Organizacja oraz pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu konferencji krajowych i zagranicznych na Pomorzu.